Nadzór oraz inwentaryzacje przyrodnicze

Realizacja inwestycji i budowa elementów infrastruktury często wymaga nadzoru przyrodniczego, dzięki któremu przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Specjaliści z zakresu nadzoru przyrodniczego dbają o minimalizowanie wpływu inwestycji na otoczenie, ale również pełnią funkcję organu doradczego – wspierają inwestora i wykonawców w podejmowaniu najbardziej racjonalnych decyzji pod kątem oddziaływania na przyrodę, z uwzględnieniem inwestorskiego punktu widzenia.

W ramach naszej działalności oferujemy fachowe usługi pozwalające na minimalizację ryzyka związanego z realizacją inwestycji, m.in.:

  • inwentaryzację przyrodniczą na terenach inwestycyjnych,
  • nadzór przyrodniczy (w trakcie inwestycji),
  • kontrolny audyt przyrodniczy.

W ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego zajmujemy się zadaniami związanymi z czynną i bierną ochroną środowiska naturalnego. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i zasad współpracy.

Kiedy należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą?

trawnik i drzewka

Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędnym etapem przeprowadzania niemal każdej inwestycji oddziaływującej na środowisko naturalne. Rzetelnie przeprowadzone prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. Umożliwiają również stworzenie wyjściowego dokumentu stanowiącego podstawę dalszych prac i przedsięwzięć. Inwentaryzacje są najczęściej wykonywane na potrzeby budowy dróg i napowietrznych linii energetycznych, przebudowy i termomodernizacji budynków, przebudowy terenów zieleni miejskiej czy wycinki drzew i krzewów w okresie ochronnym, a także innych inwestycji, które wymagają opinii ekspertów.