Ekspertyzy dendrologiczne i opinie o stanie zdrowotno-technicznym drzew

W ramach naszej działalności zajmujemy się opracowywaniem ekspertyz i opinii dendrologicznych. Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem posiadającym potrzebną wiedzę umożliwiającą nadzór dendrologiczny. Dysponujemy niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi na:

  • ocenę stanu zdrowotnego drzew metodą wizualną (VTA),
  • ocenę stanu zdrowotnego pnia (za pomocą metod inwazyjnych i nieinwazyjnych),
  • analizę statyki drzewa,
  • ocenę ryzyka wystąpienie zagrożenia dla ludzi i mienia,
  • określenie wieku drzew,
  • ocenę tendencji przyrostowych,
  • określenie patogenów,
  • badanie gruntu.

Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez naszą firmę, zamawiający może skutecznie przeprowadzać nadzór nad drzewostanem, podjąć się eliminacji drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz optymalizować koszty ewentualnej wycinki.

testowanie roślin

W jakim przypadku należy wykonać ekspertyzę dendrologiczną?

Opinia dendrologiczna jest opracowaniem, które ma na celu ocenę stanu przedmiotowego drzewa lub zespołu krajobrazowego, obejmującym analizę jego stanu zdrowotnego oraz zachowanie statyki.

Ekspertyzy dendrologiczne oraz opinie o stanie zdrowotno-technicznym drzew są zazwyczaj wykonywane w przypadku drzew będącymi pomnikami przyrody, a także dla drzew rosnących na terenach wpisanych w rejestr zabytków. Stanowią one podstawę do przygotowania planu zabiegów pielęgnacyjnych oraz są niezbędnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych. Ich zadaniem jest również wskazanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa w miejscach o wzmożonej intensywności ruchu i umożliwienie szybkiego działania w celu jego likwidacji.